2 ثور 1396 - مطالب خواندنی

اعدام با مواد کُشنده در امریکا

اعدام

آریانا نیوز: اولین حکم اعدام در ایالت آرکانزاس امریکا پس از 12 سال با وجود اعتراض های بسیار اجرایی شد.

این حکم درحالی اجرا شد که از سال 2005 تاکنون هیچ اعدامی در ایالت آرکانزاس ثبت نشده بود.

قرار است که لوی ولسوالی ایالت آرکانزاس تا پایان ماه آوریل کنونی چند حکم اعدام execution را اجرائی کند.

مسئولان قضائی آرکانزاس می گویند که محکوم که فردی به نام لِدِل لی بود ، با موادی کُشنده اعدام شد و دیوان عالی با درخواست تعویق اجرای حکم مخالفت کرده بود.

استفاده از برخی مواد کُشنده برای اعدام محکومین در امریکا جنجال به راه انداخته است.

لوی ولسوالی ایالت آرکانزاس تا پایان آوریل کنونی 7 حکم اعدام دیگر را اجرا خواهد کرد که اعلام این امر با اعتراضات مردمی همراه شده است.

اجرای حکم اعدام 4 نفر از این هفت محکوم به تعویق افتاده است ولی 3 محکوم دیگر تا پایان ماه اعدام خواهند شد.

یکی از موادی که به اعدامی ها تزریق می شود، ماده ای به نام میدازولام است که گفته می شود باعث بیهوشی محکوم می شود و مواد تزریقی دیگر باعث از کارافتادن قلب وی می گردد.

مخالفان استفاده از مادۀ میدازولام می گویند که این ماده گهگاه در بدن اعدامی ها اثر نمی کند، و باعث می شود که محکومین با درد و رنج بسیار زیاد بمیرند.

همرسانی کنید!