30 حوت 1399 - مطالب خواندنی

دیدگاه اداره ادویهٔ اروپا درباره خطرات استفاده از واکسین استرازینیکا

دیدگاه اداره ادویهٔ اروپا درباره خطرات استفاده از واکسین استرازینیکا

آریانا نیوز: اداره دواهای اروپا گفت، هیچ ثبوتی نیست که این واکسین با لخته شدن خون ارتباط داشته باشد و از کشورها خواست که به تطبیق آن ادامه بدهند…

اداره ادویهٔ اروپا EMA می‌گوید، بسیار اطمینان دارد که فایده واکسین ضد کرونا استرازینیکا بیشتر از خطر آن است.

این اداره بعد از آن در این مورد اطمینان داد که یک تعداد کشورها در مورد لخته شدن خون توسط این واکسین نگرانی نشان دادند.

اداره دواهای اروپا گفت، هیچ ثبوتی نیست که این واکسین با لخته شدن خون ارتباط داشته باشد و از کشورها خواست که به تطبیق آن ادامه بدهند.

تا حال بر ملیون‌ها انسان واکسین استرازینیکا تطبیق شده ولی در یک تعداد بسیار کم موارد لخته شدن خود ایجاد شده که در نتیجه یک تعداد کشورها تطبیق این واکسین را متوقف کرده‌اند.

تا حال حد اقل دو کشور اروپایی فرانسه و ایتالیا از این سخنان اداره دواهای اروپا استقبال کرده‌اند.

در بریتانیا تا حال ۱۱ ملیون دوز این واکسین تطبیق شده و متخصصان این کشور می‌گویند در رابطه به لخته شدن خون که به واکسین ارتباط داشته باشد، شواهدی پیدا نکرده‌اند.

 

همرسانی کنید!