13 حمل 1396 - مطالب خواندنی

ابتکار وحشتناک نگهبان سعودی در مکتب دخترانه!

سعودی

آریانا نیوز: به راپور روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، نگهبان یک لیسه دخترانۀ سعودی، با ابتکاری جدید دخترها را در مکتب نگه می دارد.

روزنامۀ انگلیسی دیلی میل، در پایگاه خود ویدیویی از مردی سعودی نشر کرد که نگهبان لیسه دخترانه در ریاض پایتخت عربستان است و برای جلوگیری از خروج دختران از مکتب، از ترساندن آن ها با مار و عصا استفاده می کند.

نشر این ویدیو، نظام آموزشی عربستان سعودی را به مضحکه‌ای در رسانه‌های بین المللی تبدیل کرده است و این رفتار را به نمونه ای از طرز برخورد و نگاه عربستان سعودی به زن معرفی کرده اند.

روزنامۀ دیلی میل انگلیس، این ویدیو را باورنکردنی خواند. اما یک زن حقوقدان سعودی که در امریکا زنده گی می کند به دیلی میل گفت: در واقع نگهبان لیسه دخترانه، شیوه ای اختراعی برای ترساندن دختران جوان یافته است. اما در کل، تنها وظیفۀ نگهبان مکتب آن است که اطمینان یابد دختران، در قفس مکتب بمانند.

عربستان

 

همرسانی کنید!