17 دلو 1398 - مطالب خواندنی

افزایش آمار آزار جنسی خبرنگاران زن در ایران

افزایش آمار آزار جنسی خبرنگاران زن در ایران

آریانا نیوز: ۳۶ فیصد این آزار و اذیت های جنسی از سوی مسوولان دولتی و غیردولتی اتفاق افتاده است…

بنابراعلام رسانه های ایرانی، تحقیق اخیر ماهنامه مدیریت ارتباطات از ۵۹ خبرنگار زن شاغل در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که ۹۰ فیصد آن‌ها حداقل یکبار در راه تهیه خبر با مزاحمت جنسی روبرو شده اند که ۳۶ فیصد آن از سوی مسوولان دولتی و غیردولتی اتفاق افتاده است. واکنش ۶۶ فیصد خبرنگاران زن به این مزاحمت‌ها بی اعتنایی بوده است.

همچنین ۵۷ فیصد آن‌ها گفته اند که با راه‌های محافظت از خود در برابر مزاحمت‌های جنسی آشنا نیستند که نشان دهنده مغفول ماندن بحث آموزش در جامعه و رسانه هاست.

جامعه شناسان معتقدند ریشه اصلی بروز آزار برای زنان به طور عام و خبرنگاران زن به طور خاص در جامعه مردسالار ایرانی نهفته است و عاملی به نام قدرت باعث می‌شود این آزار‌ها تداوم داشته باشد.

جامعه شناسان راه حل را در دو مورد خلاصه می‌کنند: آموزش به جامعه و حرف زدن زنان درباره مزاحمت رخ داده است.

همرسانی کنید!