گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان درباره اخراج اجباری باشنده گان افغان از پاکستان

گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان درباره اخراج اجباری باشنده گان افغان از پاکستان

آریانا نیوز: بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، پاکستان روزانه بیش از یک هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج می‌کند…

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در دو روز گذشته صدها تن به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند.

بر بنیاد آمارها، بیش از ۵۰۰ هزار تن به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند.

گفتنی است طی ماه های اخیر انتقادها از روند بازداشت ها و اخراج اجباری مهاجرین افغان از سوی پاکستان واکنش های زیاد داخلی و بین المللی را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید  انتقاد یک نهاد حقوق بشری از اظهارات اخیر لوی درستیز قوای مسلح پاکستان درباره افغانستان
همرسانی کنید!