ستره محکمه خیبر پختونخوا تصویب کرد؛ دریافت سند اقامت دایم از طریق ازدواج با زنان پاکستانی

ستره محکمه خیبر پختونخوا تصویب کرد؛ دریافت سند اقامت دایم از طریق ازدواج با زنان پاکستانی

آریانا نیوز: این حکم ستره محکمۀ ایالت خیبر پختونخوا تنها شامل مردانی میشود که با زنان پاکستانی ازدواج کرده اند…

پاکستان برای بیشتر از ۱۰۰ مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کرده اند سند اقامت میدهد.

ستره محکمه خیبر پختونخوا تصمیم گرفته به آن عده از افغانهای اسناد اقامت بدهد که با زنان پاکستانی ازدواج کردند.

محکمه در پشاور اعلان کرد که به ۱۰۹ مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کردند کارت‌های اقامت دایمی می دهد.

این حکم ستره محکمۀ ایالت خیبر پختونخوا تنها شامل مردان افغان میشود که با زنان پاکستانی ازدواج کرده اند.

زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کرده اند در گذشته نیز مشکل نداشتند و میتوانستند سند اقامت پاکستان را به دست آورند.

پس از آن که حکومت پاکستان اخراج پناهجویان افغان به گفته اش فاقد اسناد اقامت را یک ماه پیش آغاز کرد، صدها هزار افغان تا به حال از پاکستان اخراج شده اند.

بیشتر بخوانید  جزییات تمدید مهلت اقامت پناهجویان افغان در پاکستان
همرسانی کنید!