تامین مصارف انتخاباتی غنی با فروش زمین فابریکه نظامی

اشرف غنی

آریانا نیوز: قاضی راحله سلیم گفت: رییس جمهور غنی تصمیم گرفته که فابریکه نظامی پل آسمایی را به پلچرخی کابل انتقال دهد و زمین آن را به آغاخان بفروشد و پول حاصل از آن را در انتخابات آینده ریاست جمهوری خود مصرف کند!

فابریکه نظامی پل آسمایی اولین فابریکه نظامی افغانستان است که 130 سال قبل از امروز به تاریخ 1266 هجری خورشیدی در زمان امیر شیرعلی خان ساخته شده است.

در این فابریکه نظامی، در زمان سابق، سلاح ثقیله (توپ)، باروت و دیگر تجهیزات نظامی تولید می شد، اما، هم اکنون اردوی ملی از این فابریکه منحیث آموزشگاه عساکر تخنیکی کار می‌گیرد.

قاضی راحله سلیم یاد آور شد، مراحل انتقال تاسیسات فابریکه نظامی آغاز شده و اگر از این کار رییس جمهور جلوگیری نشود، مراحل فروش زمین آن نیز بزودی آغاز خواهد شد.

به گفته خانم سلیم، براساس اطلاعات که او، رییس جمهور قصد دارد پول فروش زمین فابریکه نظامی را در انتخابات آینده ریاست جمهوری خود مصرف کند.
او یاد آور شد که پول زمین این فابریکه، بخشی زیادی از مصارف انتخاباتی غنی را کفایت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  نقش مقامات حکومت پیشین در فراری دادن داعشی ها از زندان ها
همرسانی کنید!