22 دلو 1399 - عکس نسخه قابل چاپ

کاریکاتور/ پرواز بی بی گل با بکس های پر از دالر!

آریانا نیوز: نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه طی سخنانی مدعی شد که بانوی نخست کشور بکس های پر از دالر را از طریق میدان هوایی کابل از کشور خارج می کند…

ضیا آریا نژاد نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه گفت: جنرال صاحب احمدزی را در یک جایی ملاقات کردم گفت روزی دو بکس دالر که 50 ملیون می شد را با بی بی گل به میدان هوایی کابل بردم عسکر میدان هوایی آمد گفت که جنرال صاحب تو که افغان استی این پول ملت را چطور به یک خارجی میدهی که انتقال بدهد؟

این نماینده در ادامه افزود: چند روز بعدش به ایمل شخصی رییس جمهور غنی از امارات متحده عربی ایمل آمد گفت که به همسرت( بی بی گل) تذکر بده که دیگر پول دزدی اش را از میدان هوایی دوبی انتقال ندهد!

همرسانی کنید!