13 اسد 1400 - عکس نسخه قابل چاپ

کاریکاتور/ وعده های توخالی خارجی ها و سردرگمی ترجمان های افغان

آریانا نیوز: پس از مخالفت امریکا با درخواست پناهنده گی ترجمان های افغان، حکومت کویت نیز حاضر به پذیرش همکاران اردوی ملی امریکا نیست…

به گزارش رسانه های داخلی، پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از ترجمان های افغان که برای اردوی ملی امریکا کار می کردند، از ترس جانشان به امریکا درخواست پناهنده گی داده اند.

امریکا با درخواست آنها مخالفت کرده و می خواهد آنها را به پایگاه نظامی خود در کویت منتقل کرده و دو هزار نفر از آنها را در خیمه اسکان دهد. کویت نیز شدیدا با این کار مخالفت کرده و به طرف امریکایی پیغام داده است حاضر به این سطح از همکاری نیست.

کارشناسان معتقدند که امریکا پس از بیست سال که به بهانه نابودی طالبان به افغانستان لشکر کشی کشی کرده بود، در حال ترک یا بهتر بگوییم فرار از افغانستان است و برای همکاران و نیروهای وفادار به خود در افغانستان ارزشی قایل نیست و حتی حاضر به پذیرش آنها هم نیست.

 

همرسانی کنید!