30 اسد 1400 - عکس نسخه قابل چاپ

کاریکاتور/ دستور خاص اشرف غنی به شاه حسین مرتضوی!

آریانا نیوز: اشرف غنی خطاب به شاه حسین مرتضوی: بنویس به خاطر جلوگیری از خونریزی فرار کردم…

مرتضوی که خود را مدیون اشرف غنی می داند در فرار تاریخی رییس جمهور پیشین با او همراه شده و غنی مسوولیت جدید بوت پاکی اش را نیز به وی اعطا نموده است.

فاکس نیوز گزارش داده که اشرف غنی ۱۶۹ ملیون دالر را با خود برده است.

فاکس نیوز به نقل از محافظ اشرف غنی: آقای غنی ۱۶۸ ملیون دالر را از کشور به بیرون برده است. اشرف غنی ۱۶۹ ملیون دالر را با خود برد، معاونانش را که برادرانم خطاب می‌کرد، به تیغ طالبان داد و کابینه‌اش را یتیم، قوای مسلح را نابود، روند صلح را تخریب و آینده کشور را ویران کرد.

 

همرسانی کنید!