22 اسد 1402 - عکس نسخه قابل چاپ

تصویر/ نابودی آلات موسیقی توسط طالبان در هرات

آریانا نیوز: اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات روند گردآوری و نابود ساختن آلات موسیقی را در این ولایت افزایش داده است…

محتسبان امر به معروف و نهی از منکر وسایل پخش کننده موسیقی را از داخل موترها و آلات موسیقی را از خانه ها جمع آوری می کنند.

این اداره، به تازه گی صدها آله موسیقی درهرات را به آتش کشیده است.

همرسانی کنید!