15 جدی 1400 - عکس نسخه قابل چاپ

تصویر/ درخواست زنان و دختران پروان از جامعه جهانی

آریانا نیوز: شماری از زنان و دختران معترض در ولایت پروان از جامعه جهانی خواسته‌‌اند تا زمانی که طالبان حقوق زنان را به رسمیت نشناخته، این گروه را به رسمیت نشناسد…

شماری از زنان معترض در ولایت پروان می‌گویند که زنان و دختران قربانی تحولات اخیر در کشور شده‌اند. آنان از جامعه جهانی خواسته‌‌اند تا زمانی که طالبان حقوق زنان را به رسمیت نشناخته، این گروه را به رسمیت نشناسد.

یکی از اعضای جنبش اعتراضی زنان خودجوش ولایت پروان در گردهمایی گفت که زنان نیمی از پیکر جامعه‌اند و طالبان باید به حق کار، آموزش و آزادی آنان احترام قایل شوند.

او معارف را کلید توسعه‌ یک کشور خواند، درحالی که به‌گفته‌ی او، معارف افغانستان فلج است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان، در بیشتر ولایت‌ها دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب محروم کرده‌‌اند.

این زن معترض با اشاره به محدویت‌های طالبان علیه آزادی‌های زنان، گفت که این گروه قیوداتی را وضع کرده است که زن بدون محرم از خانه بیرون نشود؛ اما به‌گفته‌ی او، زنی که محرم ندارد بیوه است، چگونه مخارج فرزندانش را تأمین کند، در صورتی که کار نتواند؟

در قطع‌نامه‌ی زنان معترض پروان نیز آمده است که آنان در مقابل گروهی (طالبان) که مشکل اساسی‌شان زنان است، خاموش نخواهند نشست.

آنان در قطع‌نامه‌ی‌شان همچنین گفته‎‌اند: اعلامیه‌های گروه طالبان گِره خورده به موی، رو و صورت ما این درحالیست که ما زیر خط قرمز فقر قرار داریم.

زنان معترض از طالبان نیز خواستند که به مشکلات اساسی مردم توجه کنند.

طالبان اخیرا محدودیت‌های زیادی در برابر زنان وضع کرده‌اند. زنان نیز در شماری از ولایات از جمله کابل بارها در برابر طالبان اعتراض کرده‌اند.

 

همرسانی کنید!