تصویر/ معترضان خشمگین در دایکندی و غور بیرق سویدن را آتش زدند

آریانا نیوز: ده ها تن در ولایات دایکندی و غور در اعتراض به آتش زدن قرآن کریم، بیرق سویدن را آتش زدند…

این گرد همایی ها پس از ادای نماز جمعه از سوی باشنده گان این دو ولایت در چوک مرکزی شهر فیروزکوه و چوک گل بادام شهر نیلی برگزار شده بود.

معترضان آتش زدن قران کریم را محکوم کردند و خواهان مجازات عامل آن شدند.

همرسانی کنید!