14 جدی 1400 - عکس نسخه قابل چاپ

تصویر/ اعتراض به محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان

آریانا نیوز: زنی در کابل در اعتراض به سیاست‌های طالبان، لباس مردانه پوشید و برای خرید به بازار رفت…

این زن گفت، او مادر یک کودک است و بدون محرم در کابل زنده گی می‌کند اما طالبان اجازه نمی‌دهد زنانی مانند او، بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند. او تأکید کرد که با پوشیدن لباس مردانه در برابر سیاست‌های طالبان اعتراض کرده و خواسته است با این اقدام صدای زنانی باشد که تنها و بدون محرم شرعی زنده گی می‌کنند.

نجیبه می‌پرسد چرا مردان می‌توانند بدون محرم از خانه بیرون بروند اما زنان نتوانند؟ او این سیاست طالبان را تبعیض‌آمیز، بدوی و ناقض حقوق انسانی زنان می‌خواند.

 

همرسانی کنید!