3 عقرب 1399 - عکس نسخه قابل چاپ

تصویر/ آخرین ماموریت حکمتیار!

آریانا نیوز: گلبدین حکمتیار آخرین ماموریت اش را در مذاکرات حکومت افغانستان و با گروه طالبان انجام می دهد…

گلبدین حکمتیار، اسلام آباد را قبله سیاسی خود می داند و این حرف را به تکرار گفته است.

او یکی از صادق ترین فرزندان آی اس آی است و پس از سال ها زنده گی در غارهای کنر و کویته و ننگرهار، اکنون آخرین ماموریت اش را در مذاکرات حکومت افغانستان با گروه طالبان انجام می دهد.

همرسانی کنید!