21 جوزا 1398 - عکس, همه نسخه قابل چاپ

تصاویر/ قدرت نمایی جنرال دوستم برای طالبان

آریانا نیوز: جنرال عبدالرشید دوستم روش‌های نظامی و جنگی را به گارد خاص‌اش که تحت آموزش قوماندان بابر دوستم قرار دارند، تشریح کرد…

به نقل از دفتر رسانه‌یی معاون نخست ریاست جمهوری، جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری روش‌های نظامی و جنگی را به گارد خاص‌اش که تحت آموزش قوماندان بابر دوستم قرار دارند، تشریح کرد.

معاون نخست ریاست جمهوری در تمرین‌گاه نظامی گارد خاص‌اش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حضور یافته، چگونه‌گی استفاده از انواع سلاح‌ها، موترهای نظامی و جنگی و دیگر وسایل نظامی را در حالت جنگ و در میان مردم به گارد خاص‌اش ارایه و آموزش داد.

معاون نخست ریاست جمهوری خطاب به گارد خاص‌اش گفت که یگانه راه پیروزی در برابر دشمن، به کار گیری بهتر و مسلکی از وسایط نظامی است که باید عساکر به آن بیشتر توجه داشته باشند.

معاون نخست ریاست جمهوری علاوه کرد که مال و جان مردم در جنگ‌ها زمانی محفوظ باقی می‌ماند که عساکر معیارهای جنگی را رعایت نموده و به گونه‌ مسلکی به نبرد بپردازند.

در این تمرین‌گاه بابر دوستم فرزند الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، گارد خاص معاون اول ریاست جمهوری را با روش‌های جدید تحت آموزش‌های نظامی و تخنیکی قرار می‌دهد.

 

همرسانی کنید!
  1. Mahdi :

    عالی است زنده باد جنرال دلها دوستم