24 سنبله 1396 - عکس نسخه قابل چاپ

تصاویر/ فرار مسلمانان روهینگیا از خشونت میانمار

هزاران مسلمان روهینگیا از خشونت ها و قتل عام بی رحمانه میانمار فرار کرده اند و در شرایط بسیار بدی قرار گرفته اند.

بیش از سه هزار مسلمان روهینگیا در میانمار توسط اردوی ملی این کشور به خاک و خون کشیده شده اند.

همرسانی کنید!