12 سنبله 1396 - عکس نسخه قابل چاپ

تصاویر/ فاجعه کشتار مسلمانان میانمار

اردوی ملی میانمار با حمله وحشیانه به مسلمانان بی گناه این کشور در چند روز گذشته ، بیش از 3 هزار نفر از جمله اطفال و زنان را به خاک و خون کشانده است!

همرسانی کنید!