15 سرطان 1400 - عکس نسخه قابل چاپ

تصاویر/ عسکر شجاعی که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاد

آریانا نیوز: زخمی شد؛ اما سنگرش را رها نکرد و سرانجام دشمنانش را شکست داد…

محمد حکیم میرزاد با هم‌رزمانش ۱۲ ساعت متواتر با تروریستان در ولایت بغلان جنگید.

زخمی شد؛ اما پوسته‌اش را رها نکرد. سر انجام با ایستاده گی و شجاعت حمله‌ی گروهی طالبان را شکست داد.

همرسانی کنید!