2 سرطان 1400 - عکس نسخه قابل چاپ

تصاویر/ استفاده طالبان از خانه‌های‌ باشنده گان کندز به عنوان سنگر نظامی

آریانا نیوز: باشنده‌گان ولسوالی‌ امام‌ صاحب ولایت کندز می گویند که جنگجویان‌ گروه طالبان از خانه‌های‌ مردم ملکی به عنوان‌ سنگر‌‌ و از افراد ملکی به‌ عنوان سپر استفاده‌ می‌کنند…

همرسانی کنید!