تصاویر/ دستگیر شدن رییس زندان طالبان با پوشش زنانه

آریانا نیوز: ریاست امنیت ملی در ولایت کنر پنج شورشی طالب از جمله رییس زندان در ولسوالی غازی آباد را دستگیر کرده است…

کمال معروف به مالک جان رییس زندان طالبان از خط دیورند عبور کرده بود و می خواست با چادر زنانه به مقصد ولسوالی غازی آباد کنر فرار کند.

اداره امنیت ملی در کنر پنج شورشی طالب از جمله رییس زندان در ولسوالی غازی آباد را به اتهامات مختلف دستگیر کرده است.

همرسانی کنید!