25 سرطان 1399 - عکس نسخه قابل چاپ

تصاویر/ جشنواره اعطای رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم در جوزجان

آریانا نیوز: جشنواره اعطای رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم، در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شد…

انتظار می‌رفت که ریاست‌جمهوری فرمان مارشالی دوستم را به‌گونه رسمی و در مراسم خاص در کابل اعطا کند، اما این فرمان به‌‎گونه رسمی پخش نشد و پس از نزدیک به یک ماه از امضای توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت تازه، در رسانه های همه‌گانی پخش شد.

همرسانی کنید!