تصاویر/ جلوگیری از وقوع یک انفجار در حوزۀ پنجم شهر کابل

آریانا نیوز: تصاویر واسطۀ زرنج پر از مواد انفجاری که از سوی نیروهای امنیتی در مربوطات حوزۀ پنجم شهر کابل کشف و خنثی شد…

همرسانی کنید!