تصاویر/ اعتراض مردم ایتالیا به تحریم‌های غرب علیه روسیه

آریانا نیوز: مردم ایتالیا در اعتراض به تحریم‌های غرب علیه روسیه و ارسال تسلیحات به اوکراین در روم پایتخت این کشور تظاهرات کردند…

صدها معترض در مرکز روم تجمع کردند. برخی خواستار خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا و ناتو بودند و برخی دیگر به دولت جورجیا ملونی صدراعظم ایتالیا در پیوند به اشتراک در تحریم روسیه و حمایت نظامی از اوکراین اعتراض کردند.

یکی از تظاهرکننده گان گفت: ما متقاعد شده ایم که لغو تحریم‌ها علیه روسیه و پایان دادن به این درگیری بی فایده یک نیاز فوری است.

تظاهرکننده گان بر این باورند که سیاست طرفدار اتحادیه اروپا و رویارویی روم با روسیه منجر به عواقب اقتصادی زیانباری برای جمعیت ایتالیا شده است که اکنون به دلیل برنامه واشینگتن برای محروم کردن اروپا از تامین کننده انرژی قابل اعتمادی مانند روسیه در رنج استند.

همرسانی کنید!