تصاویر/ حضور اسماعیل خان در جبهات نبرد با طالبان

آریانا نیوز: اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی خودش به میدان جنگ‌رفته و واگذاری ولسوالی ها به طالبان را معامله ننگین و خیانت به وطن خوانده است…

همرسانی کنید!