تصاویر/ باران آتش صهیونیست ها بر سر زارعان فلسطینی

آریانا نیوز: تصاویری از زمین های زراعی فلسطینیان که توسط شهرک نشین های صهیونیست به آتش کشیده شده است…

همرسانی کنید!