7 ثور 1391 - همه اخبار

بازداشت دوتبعه پاکستانی و یک قومندان طالب

بازداشت دوتبعه پاکستانی و یک قومندان طالب

 

مقامات امنیتی درغزنی می گویند درجریا ن یک علمیات در ولسوالی اندر ولایت غزنی دو تبعه پا کستانی از سوی پولیس ونیروهای امنیتی ملی گرفتار گردیده است.

زړور زاهد قوماندان امنیه غزنی می گوید این دوتن با دودستگاه بمب افگن  گرفتار گردیده است . اومی گوید انان می خواستند دست به اعمال ضد دولتی در ولسوالی  یادشده بزنند .

زاهد می گوید تا حال روشن نیست که این دوتبعه پاکستانی به کدام گروه وابسته است.

قوماندان امنیه ولایت غزنی می افزاید که یک زخیره گاه سلاح مهمات در ولسوالی جاغوری نیز از سوی پولیس وامنیت ملی گشف به دست آمده است
از سوی دیگر جنرال داوود شاه وفا دار قوماندان لواسوم پیاده اوردوملی درغزنی می گوید.

در جریان علمیات صفحه بهاری یک قوماندان مشهور طالبان بنام قاری نصرت با یک انجنیر ماین ساز از ولسوالی قرباغ گرفتار گردیده است.
داوود شاه می گوید نصرت که قوماندان گروپ بیست پنج نفری طالبان بود .ودرعملیات های مختلف ضد دولتی در مربوطات ولسوالی قرباغ دست داشته است.

درعین حال اداره امنیت ملی غزنی   صبح امروز بیش از چهل میل اسلحه متلف نورا که در  پروسه صلح و عملیات های مختلف نیر وهای امنیتی از ولسوالی ها ومرکز غزنی جمع آوری گردیده بود به پروسه دایاگ تحویل داده شد محمد موسی خان اکبر زاده والی غزنی دراین محفل از کار کرد های نیروهای امنیت ملی و پولیس ملی ستایش کرد . وجمع آوری این جنگ افزار ها را برای تامن امنیت سودمندخواند .

دگروال عبدالباقی مسوول پروسه دایاگ درغزنی میگوید در سال گذشته وسال جاری بیش از پنج صد میل اسلحه مخلتف نو از سوی نیروهای امنیتی این ولایت تحویل برنامه دایاگ گردیده است.

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان

گفتنی است که چند قبل نیز از سوی مقامت امنیتی هفادملی اسلحه مختلف نوبه این پروسه تحویل داده شده بود که مسوولین امنیتی از این پروسه راضی به نظر میرسید

اما آگاهان امور میگویند که پروسه دایاگ آنچنان در ولایات دیگر ادامه دارد درغزنی به کندی پیش می رود .

 

 

همرسانی کنید!