16 جوزا 1391 - همه اخبار

83 مسلح غیرمسؤول به روند صلح پیوستند!

83 مسلح غیرمسؤول به روند صلح پیوستند!

83 فرد مسلح غیرمسؤول با چهل میل سلاح سبک و سنگین به روند صلح پیوستند.
پاسوال محمد شفیق افضلی رییس عمومی استخبارات وزارت امور داخله که در مراسم یکجا شدن این افراد حضور داشت، گفت که افراد یاد شده از چندین سال بدین سو در ولسوالی های خوست فرینگ و گذرگاه نور علیه دولت فعالیت های تخریبی را انجام می دادند و به اثر تلاش کارمندان استخبارات فرماندهی پولیس بغلان، فرماندهی پولیس بغلان و اعضای شورای صلح بغلان امروز دست از مخالفت با دولت برداشتند و با روند صلح یکجا گردیدند .
او افزود که تماس هایی با سایر مخالفین نیز برقرار شده و قرار است که به زودی شمار زیادی از افراد مسلح غیرمسؤول به این روند بپیوندند .
جنرال اسدالله شیرزاد فرمانده پولیس بغلان نیز یکجا شدن این افراد را به روند صلح یک گام مثبت در تأمین امنیت در ولسوالی فرینگ این ولایت خواند و گفت که با یکجا شدن این افراد امنیت نه تنها در ولسوالی فرینگ، بلکه در ولسوالی های همجوار آن بهبود خواهد یافت .
در همین حال شماری از کسانی که با روند صلح یکجا گردیدند، علت یکجا شدن شان را با دولت سهم گیری در بازسازی کشور و خستگی از جنگ عنوان می کنند .
فرمانده ضیاء الله باشندۀ ولسوالی فرینگ و فرمانده این گروه می گوید که پس از این در بازسازی کشور سهم خواهد گرفت.
وی صلح را نیاز جامعه می خواند و از کسان دیگری که تا به حال در مخالفت مسلحانه با دولت قرار دارند، می خواهد تا دست از مخالفت با دولت بردارند و با روند صلح یکجا شوند و برای افغانستان کار کنند .
به گفتۀ فرمانده پولیس بغلان، شمار تمامی افرادی که مربوط به گروه های مخالفان مسلح دولت بودند و در بغلان به روند صلح پیوسته اند به ۵۸۲ نفر می رسد که ۳۸۳ میل سلاح مختلف النوع را تسلیم دولت کرده اند .

بیشتر بخوانید  خط و نشان کشیدن وزیر عدلیه طالبان برای غاصبان زمین

باستان

همرسانی کنید!