26 حوت 1390 - همه اخبار

78 میلیون دالر بودجه ریاست جمهوری!

78 میلیون دالر بودجه ریاست جمهوری!

وقتی مردم ما گرسنه در خیمه ها زندگی میکنند بدون وسایل رفاهی در عدم امنیت، ایا 15میلیون دالر برای امنیت ریاست جمهوری زیاد نیست؟!
در مصوبه 1391 هجری شمسی که به مجلس فرستاده شده،24 میلیون دالر بودجه عادی دفتر ریاست جمهوری،11 میلیون دالر بودجه توسعه ای،15میلیون دالر برای محافظین ریاست جمهوری پیش بینی شده است.

معیار پیش بینی بودجه و تخصیص آن چیست؟
آقای تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد دانشگاه کابل در این مورد می گوید : اختصاص یافتن بودجه بر اساس نیاز ها و بالانس ها باید طراحی شود. ما جزء کشورهای عقب مانده هستیم که دلیل این عقب ماندگی عدم برنامه های صحیح است و اگر هم برنامه وجود داشته باشد به دلیل عدم ظرفیت تطبیق نمیشود. متاسفانه ما در وزارت خانه ها با کم کاری روبه رو هستیم.
بسیاری از وزارت خانه ها را شورای ملی و پارلمان استیضاح کردند اما دوباره به همان ها رای دادند و در اکثریت اراء قرار گرفتند.
باید بررسی از طرف وزارت مالیه انجام شود که نشده اگر هم شده چرا اینقدر تفاوت زیاد است؟ این نظارت به سه بخش برمیگردد، اول وزارت خانه هایی که مسئول بودجه هستند، دوم وزارت مالیه که سقف بودجه را مشخص میکند، سوم پارلمان که نظر سنجی میکند. در خود پارلمان هم باید تیم هایی وجود داشته باشد که بررسی های اساسی انجام دهد اما متاسفانه در آنجا هم ظرفیت کم است.

استاد تاج محمد اکبر در ادامه گفت : اداراتی مانند کار و امور اجتماعی، اقتصاد، امور زنان و… وجود دارد که بیشتر به بودجه نیاز دارد تا ریاست جمهوری! وقتی مردم ما گرسنه در خیمه ها زندگی میکنند و امنیت ندارند ما باید به فکر انها باشیم یا به فکر امنیت و راحتی خود؟
15 میلیون دالر برای امنیت رییس جمهور را اگر به نهاد های امنیتی مثل امنیت ملی، دفاع، داخله اختصاص میدادند بهتر بود و امنیت همه تامین میشد نه تنها برای امنیت رییس جمهور.
چطور این مقدار را برای رییس جمهور در نظر بگیریم وقتی رییس جمهور در کاخ ریاست خود است و در بین مردم نیست و از حال انها باخبر نیست که برایش محافظ در نظر بگیریم! و فقط رسانه ها او را می بینند.
به نظر من این مقدار به هیچ وجه برای ریاست جمهوری نیاز نیست و این ها تحفه هایی از طرف ریاست جمهوری من حیث تحفه وزارت خانه ها به افراد و اشخاص داده میشود.

بیشتر بخوانید  اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره سرکوب داعش در افغانستان

استاد به عنوان اخرین سخنانش گفت : تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد پول اگر مثل برف هم ببارد مثل همیشه نابود میشود. در شرایط فعلی ما نباید این مقدار تشکیلات برای فقط ریاست جمهوری داده شود. بودجه باید کلا بررسی شود و بعد به وزارت مالیه داده و در اخر پارلمان بازرسی کند.

همرسانی کنید!