9 دلو 1390 - همه اخبار

6000 طفل هرات در معرض خطر!!

6000 طفل هرات در معرض خطر!!

نتیجه ارزیابی یک نهاد حمایت از اطفال نشان می دهد که حدود شش هزار طفل کارگر و نیازمند به کمک در هرات وجود دارد.

آشیانه یک نهاد تربیوی خیریه برای اطفال است که اخیرا با انجام یک ارزیابی از 25 گذر در پنج ناحیه شهر هرات دریافته است که حدود نه هزار طفل کارگر و یا در معرض خطر در شهر هرات وجود دارند که از این تعداد فقط سه هزار تن تحت پوشش برنامه های نهادهای حمایت از اطفال قرار دارند، متباقی بیش از شش هزار طفل در معرض خطر هستند.

محمد نعیم بهره، مسوول دفتر ساحوی آشیانه در حوزه غرب کشور در گفتگو با خبرگزاری پامیر می گوید که در حال حاضر حدود دو هزار طفل تحت پوشش برنامه های تعلیمی و حمایتی آشیانه و حدود یک هزار طفل تحت حمایت سایر موسسات قرار دارند.

به گفته مسوول این نهاد، اگر این اطفال تحت پوشش برنامه های تعلیمی و تربیتی قرار نگیرند، آینده خوبی در پیش نخواهند داشت.

با این حال ممسوول دفتر ساحوی آشیانه در حوزه غرب کشور می گوید که تعداد افراد آسیب پذیر در هرات بسیار زیاد است و به صورت عموم بیشتر این اطفال، مهاجرین و بی جا شدگان داخلی هستند.

آشیانه از اوایل سال 1388 به هرات کارش را آغاز نموده است طی سه سال گذشته اعم از اطفال یتیم، بی سرپرست، رد مرز شده، کارگر و خیابانی را تحت پوشش برنامه های خویش قرار داده است.

مسوول دفتر ساحوی آشیانه در هرات می گوید: “در حال حاضر 732 طفل در مرکز اصلاح که مرتکب تخلفات شده اند و 1782 کارگر را تحت حمایت برنامه ای تربیتی قرار داده و بیش از 400 طفل را شامل مکتب ساخته ایم.”

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان داکتران بدون مرز از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان

وی بر تداوم برنامه های این نهاد تاکید ورزیده و بر این باور است که برنامه های کوتاه مدت تاثیر چندانی بر سرنوشت اطفال ندارد.

گفتنی است که عدم همکاری خانواده ها در بخش تشویق اطفال به نهادهای تعلیمی، بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها، پایین بودن سطح آگاهی مردم و عدم اهمیت آنان به اطفال، پایین بودن سطح هماهنگی نهادهای حمایت از اطفال و نبود منابع تبلیغاتی برای مسایل مهم در زندگی اطفال از عمده ترین مشکلات از سوی مسوول و کارکنان آشیانه عنوان شده است.

آشیانه در سطح ملی 1374 در کابل تاسیس شده و در حال حاضر در پنج ولایت کابل، مزار شریف، گردیز، لوگر و هرات فعالیت دارد.

همرسانی کنید!