7 قوس 1394 - همه اخبار

آتش زدن خانه‌های سربازان پولیس محلی در مارجۀ هلمند توسط طالبان

آتش زدن خانه‌های سربازان پولیس محلی در مارجۀ هلمند توسط طالبان

آریانا نیوز: طالبان در ولسوالی مارجه، برخی از بخش ها را، به شمول خانه های سربازان پولیس محلی، آتش زده اند.

 

این رویداد، زمانی رخ داد که طالبان در روزهای پیش، بازار «کیمپ» ولسوالی مارجه را اشغال کرده بودند.

 

در حال حاضر، این بازار را نیروهای امنیتی پس گرفته اند؛ اما برخی از بخش ها که بازار «کیمپ» را به مرکز ولسوالی مارجه وصل می سازند، هنوز در ادارۀ طالبان استند.

 

در این میان، خانه های شماری از سربازان پولیس محلی، نیز به آتش کشیده شده اند.

 

یک تن از سربازان پولیس محلی می گوید که :” وقتی مخالفان به اینجا آمدند، خانه های ما را آتش زدند که شما می بینید وضعیت خانه ها چگونه است.”

 

یک تن دیگر شان گفته است که :” ما با طالبان مردانه و روبرو جنگ می کنیم و کردیم؛ اما آنان اینطور عمل می کنند. مثلی که آمدند و باغ شخصی برادر مرا به آتش کشیدند.”

 

در روزهای اخیر، این بخش ها، گواه نبردهای سنگینی میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت بودند.

 

هاشم الکوزی سناتور می گوید که :” برای آن که از خاک و منطقه خود دفاع کنند، همه این سربازان با فرمانده گل مولا (فرمانده پولیس محلی در مارجه) یک جا شده اند و در کمربند امنیتی هستند که به راستی هم کمربند مارجه را، همین باشنده گان مارجه محکم نگه داشته اند. در مارجه چنین جوانان هستند که از خاک و ناموس شان دفاع می کنند و خواهند کرد.”

 

بیش از یک ماه از حمله های اخیر طالبان بر بخش هایی از هلمند می گذرد. در حال حاضر هم، در بخش هایی از این ولایت، نیروهای دولتی در برابر جنگجویان مخالف می رزمند.

بیشتر بخوانید  اعتراض شماری از فعالان زن به برگزاری نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!