7 قوس 1394 - همه اخبار

دیدار رئیس جمهور غنی با هیئت خیبر پشتونخواه و کویته

دیدار رئیس جمهور غنی با هیئت خیبر پشتونخواه و کویته

آریانا نیوز: اعضای این هیئت در دیدار با آقای غنی مسایلی را که به سرنوشت باشنده های دو طرف خط دیورند ارتباط می گیرد، مورد بحث همه جانبه قرار داده اند.

 

هیئت متشکل از چهره های سیاسی و با نفوذ قومی خیبر پشتونخواه و کویته پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات مشترک ناشی از تروریزم در منطقه، بحث و گفتگو کرده است.

 

وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان با ابراز این مساله می گوید که اعضای این هیئت در دیدار با آقای غنی مسایلی را که به سرنوشت باشنده های دو طرف خط دیورند ارتباط می گیرد، مورد بحث همه جانبه قرار داده اند.

 

عبدالغفور لیوال معین این وزارت روز گذشته گفت، این هیئت شام روز پنجشنبه با آقای غنی دیدار کرده است.

 

 

هیئت ده نفری از چهره های سیاسی و ملی از خیبر پشتونخواه و کویته به هدف دیدار با برخی مقام های افغان و اشتراک در مراسم دعا خوانی و یاد بود از افضل خان لالا، روز پنجشنبه به کابل آمده است.

 

افضل خان لالا یکی از بزرگان قومی خیبر پشتونخواه پاکستان بود که چندی قبل درگذشت.

 

در ترکیب این هیئت که از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان به کابل دعوت شده است، محمود خان اچکزی، اسفندیارولی، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب ختک، سکندر شیرپاو، انجنیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان و عمان کاکر که از شخصیت های سیاسی و چهره های پر نفوذ خیبر پشتونخواه و کویته پاکستان به حساب میآیند، شامل اند.

بیشتر بخوانید  خواجه آصف: خاک افغانستان امن است!

 

در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده که رئیس جمهور غنی در دیدار با این هیئت افضل خان لالا را یک شخصیت تاریخی خوانده ورفت و آمد میان دو کشور را سبب تحکیم روابط و تقویت امنیت و ثبات در منطقه خوانده است.

 

در عین حال برخی از آگاهان امور سیاسی سفر هیئت خیبر پشتونخواه و کویته به پاکستان را یک گام مثبت در تحکیم روابط میان باشنده های دو طرف خط دیورند میخوانند.

همرسانی کنید!