16 دلو 1390 - همه اخبار

کودکان قربانیان سرما در کابل

کودکان قربانیان سرما در کابل

روزنامه نیویارک تایمز گزارش میدهد که حداقل ۲۲ طفل که همه کمتر از 5 سال داشتند طی ماه جاری در دو کمپ مهاجرین در شهر کابل، بر اثر سرما شدید تلف شده اند. مهاجرین این کمپ ها از مناطق جنگ زده افغانستان به کابل پناه آورده اند.

روزنامه می گوید در میان هلاک شدگان، دو دختر سه ماه و یک پسر یک ماهه نیز شامل میباشند.

گزارش میگوید مامورین حکومت افغانستان سعی کرده اند این مرگ ها را کم اهمیت جلوه دهند اما روزنامه نیویارک تایمز میگوید مرگ این کودکان تاثیر روانی شدیدی بر کارمندان کمکی گذاشته است و این سوال را مطرح کرده است که چگونه این کودکان به خاطر سردی هوا که قبلاً پیش بینی شده بود، تلف شده اند. مخصوصاً در کشوری که میلیون ها دالر کمک های بشری و مساعدت های انکشافی جهان را دریافت میدارد.

یک مامور ملل متحد به نیویارک تایمز گفت که ۳۵ هزار نفر در این دو کمپ در کابل که برق ندارد، بود و باش دارند. وی گفت وضعیت این کمپ ها یک بحران بشری است. روزنامه میگوید این کمپ ها مستحق دریافت کمک ها نشده است زیرا منحیث یک محل موقتی شمرده میشود و بسیاری از مامورین افغانستان مخالف موجودیت آن هستند.

باشندگان این کمپ ها هیچ دسترسی به خدمات صحی، تعلیم و تربیه، مواد غذایی و تخلیه فاضلاب ندارند. باشندگان کمپ ها میگویند خدمات تقسیم غذا سال قبل از جانب برنامۀ جهانی غذا متوقف شد.

نیویارک تایمز گزارش میدهد که گروه همبستگی بین المللی که یک موسسه امدادی فرانسوی میباشد تعداد مرگ و میر را در این کمپ ها ارزیابی کرده و میگوید میزان تلفات کودکان زیر سن ۵ سال، از هر هزار کودک ۱۴۴ میباشد به این مفهوم که از هر ۷ طفل، یکی آن در کمپ های کابل قبل از رسیدن به سن شش سالگی هلاک میشود.

بیشتر بخوانید  پاسخ ملل متحد به درخواست طالبان برای اشتراک در نشست دوحه سه
همرسانی کنید!