100 داوطلب بورسیه ماستری جاپان باهم رقابت کردند

آزمون

آریانا نیوز: یکصد تن ازکارمندان مرکزی و ولایتی که علاقه مند ادامه تحصیل به سویه ماستری درکشور جاپان می باشند، توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مورد آزمون قرارگرفتند.

از میان این داوطلبان 20 تن آنها که بلند ترین نمرات را از آن خود نمایند جهت ادامه تحصیل به چاپان اعزام خواهند شد.

 

قابل ذکر است که کشور جاپان از هفت سال گذشته بدینسو به تعداد 56 از کارمندان وزارت زراعت را به سویه های ماستری و دوکتورا آموزش داده است.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ۲۱ ولایت کشور
همرسانی کنید!