۴ ملیون باشنده افغانستان در خطر ابتلا به سوءتغذیه

۴ ملیون باشنده افغانستان در خطر ابتلا به سوءتغذیه

آریانا نیوز: به گفته اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد ۴ ملیون باشنده افغانستان در تهدید ابتلا به سوءتغذیه قرار دارند…

اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد اوچا می‌گوید، سوء تغذیه در افغانستان به حد نگران کننده بلند رفته و بر حدود ۴ ملیون باشنده کشور آسیب خواهد رساند.

اوچا در تویتی گفت که ۸۷۵ هزار طفل در افغانستان با سوء تغذیه شدید و ۲.۳ ملیون طفل دیگر با سوء تغذیه متوسط روبرو اند.

در ادامه آمده که شمار مادران و زنان باردار که با سوء تغذیه در افغانستان روبرو اند، به حدود ۸۴۰ هزار تن رسیده است.

به گفته اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد، امدادرسانی دوامدار برای تداوی و جلوگیری از سوء تغذیه در افغانستان خیلی مهم است.

بیشتر بخوانید  وزارت مهاجرین از آزادی 9 باشنده افغان از زندان پشاور خبر داد
همرسانی کنید!