مساعدت مالی ۲۵ ملیون پوندی بریتانیا برای نیازمندان افغان

مساعدت مالی ۲۵ ملیون پوندی بریتانیا برای نیازمندان افغان

آریانا نیوز: از این پول در برنامه کمک های اضطراری برای تهیه مواد غذایی به ۱۵ ملیون افغان استفاده خواهد شد که با کمبود مواد غذایی مواجه اند…

برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد از کمک ۲۵ ملیون پوند معادل ۲۸.۸ ملیون دالری بریتانیا برای نیازمندان در افغانستان، خبر داده است.

برنامه غذایی جهان در صفحه تویتر خود نوشته است که از این پول در برنامه کمک های اضطراری برای تهیه مواد غذایی به ۱۵ ملیون افغان استفاده خواهد شد که با کمبود مواد غذایی مواجه اند.

سازمان ملل متحد هشدار داده است که در نتیجه خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحران اقتصادی بسیاری از خانواده ها و اطفال با کمبود مواد غذایی و عدم حمایت های اقتصادی رو به رو اند.

بیشتر بخوانید  دعوت روسیه از طالبان برای اشتراک در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ
همرسانی کنید!