15 حوت 1393 - همه اخبار

یک زن افغان در بین زنان شجاع سال 2015 شامل است

یک زن افغان در بین زنان شجاع سال 2015 شامل است

ایالات متحده امریکا برای ده زن جهان جایزهء زنان شجاع سال 2015 را اعطاء می کند.

 

یک زن افغان هم شامل این زنان است.

 

میشل اوباما بانوی اول امریکا روز گذشته در مراسمی که به همین مناسبت در وزارت خارجه امریکا در واشنگتن برگزار می شود، اشتراک می کند.

 

این جایزه از سال 2007 به این سو همه ساله به زنانی که در زمینهء دادخواهی برای صلح، عدالت، حقوق بشر، تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان از خود شجاعت نشان می دهند و جان های شان را به مخاطره می اندازند داده می شود.

 

در میانی زنان که امسال این جایزه برایشان اعطاء می شود یکی هم نیلوفر رحمانی یک پیلوت قوای هوایی افغانستان و دیگرهم تبسم عدنان مدافع حقوق زنان پاکستان است.

 

وزارت خارجه امریکا می گوید، نیلوفر رحمانی با وجود تهدیدات طالبان و هشدار برخی از اعضای خانواده اش به کارش ادامه داده است.

بیشتر بخوانید  عبدالمتین قانع: امنیت افغانستان بی نظیر است!
همرسانی کنید!