یونیسف: صدها هزار طفل افغان از لاغری شدید رنج می‌برند

یونیسف

آریانا نیوز: یونیسف به تازه گی در تویترش گفته که 875 هزار تن طفل در افغانستان از لاغری شدید رنج می‌برند…

صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که 875 هزار طفل در افغانستان از لاغری شدید رنج می‌برند.

یونیسف افزوده که برای تداوی این اطفال و همچنین جلوگیری از سوی تغذی در افغانستان، نیاز به کمک عاجل دارد.

این سازمان، پیش از این گفته بود که 10 ملیون طفل در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند.

یونیسف می‌گوید که برای رسیده‌گی به 110 ملیون طفل نیازمند کمک در جهان 10 ملیارد دالر نیاز دارد.

به گفته این سازمان، بیشترین بخش این کمک درخواست شده برای افغانستان در نظر گرفته شده‌است.

بیشتر بخوانید  حمله الکترونیکی بالای ماهواره‌های امریکا
همرسانی کنید!