16 قوس 1390 - همه اخبار

گهوره ها را منفجر کردند

گهوره ها را منفجر کردند

تقدیم به شهداء روز عاشورای زیارتگاه حضرت اباالفضل شهر کابل…

از شیشه های شهر کابل خون چکان پیدا است

آیینه های شهر مان هر روز عاشورا است

از شانه اش افتاد در پای علم پرخون

این بار دستان رقیّه  در حرم سقا است

گیسو به گیسو دختران آغشته در خون اند

درمخته ها بغضی که ترکیده است “یا زهرا” است

گیسوی سرخ کودکت را ناز کن مادر!

اصغر همیشه در میان خون خود لالا است

ازچشم خونینی که بین جا نماز افتاد

باید بدانی سجده گاهش تربت مولا است

پرپر زنان قلبی میان کوچه می خواند

رنگ حنا هرجا چرا رنگ عروسی ها است ؟

سبزینه پوشی می زند فریاد در تصویر

یعنی که زینب باز بین کشته ها تنها است

+++

پای علم یک دختر معصوم می گرید

دست سکینه همچنان در دامن آقا است

گهوره ها را منفجر کردند در مسجد

شام غریبان شمع ها آبستن فردا است

قنبرعلی تابش

بیشتر بخوانید  هشدار رییس جمهور قرغزستان از گسترش فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان
همرسانی کنید!