گلبدین حکمتیار از دو شرط مهم امریکا برای طالبان خبر داد

گلبدین حکمتیار از دو شرط مهم امریکا برای طالبان خبر داد

آریانا نیوز: رهبر حزب اسلامی می‌گوید که امریکا این دو اصل را همچون پیش شرط به امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان مطرح ساخته است…

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که امریکا از گروه طالبان خواسته است که روابط شان را با ایران قطع کنند و با حضور شماری از نیروهای امریکایی در افغانستان پس از توافق‌نامه صلح نیز باید توافق کنند.

آقای حکمتیار می‌گوید که امریکا این دو اصل را همچون پیش شرط به امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان مطرح ساخته است و آقای حکمتیار این پیش شرط‌ها را موانع جدی در برابر روند صلح می‌داند.

حکمتیار در این باره اظهار داشت: اکنون همچون پیش شرط‌های تازه‌ ای از سوی امریکا پیشکش شده است که طالبان روابط شان را با ایران قطع کنند و حتا گفته می شود که از طالبان خواسته شده است که درپیوند با حضور شمار از نیروهای شان هم توافق شود.

بیشتر بخوانید  تداوم اخراج اجباری باشنده گان افغان از پاکستان
همرسانی کنید!