2 حوت 1390 - همه اخبار

گفت و گوی تلفنی مقامات پاكستان و افغانستان درباره صلح منطقه

گفت و گوی تلفنی مقامات پاكستان و افغانستان درباره صلح منطقه

‘حامد كرزی’  روز سه شنبه در گفت وگوی تلفنی با ‘سید یوسف رضا گیلانی’ نخست وزیر پاكستان، با وی در باره صلح و آرامش در منطقه به رایزنی پرداخت.

به گزارش ایرنا به نقل از بیانیه دفتر نخست وزیری پاكستان، كرزی همچنین در این مذاكرات، گیلانی را در جریان جزئیات گفت و گوی خود با رییس جمھوری آمریكا قرار داد.

وی با تاكید بر اھمیت نقش پاكستان در پیشبرد روند صلح افغانستان و برقراری ثبات در این كشور، از دولت اسلام آباد خواست تا در روند ایجاد صلح و آشتی در افغانستان، ھمكاری كند.

كرزی ھمچنین از برگزاری نشست دو جانبه بین مقامات كابل و اسلام آباد و همچنین برگزاری مذاكره سه جانبه با شركت این دو كشور و ایران ابراز خرسندی كرد.

بیانیه دفتر نخست وزیری پاكستان افزود:كرزی به گیلانی درباره دیدار و گفت وگوی خود با رھبران احزاب سیاسی پاكستان نیز گفت: این نشست سازندہ بود.

گیلانی نیز در گفت وگو با كرزی از تعھد پاكستان نسبت به حمایت از پیشبرد روند صلح و آشتی ملی در افغانستان با استفادہ از ایدہ و نظرات مردم و دولت و ھمكاری اسلام آباد با كابل در این زمینه ابراز اطمینان كرد.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!