21 حمل 1392 - همه اخبار

گفتگوی تلیفونی بارک اوباما با حامد کرزی

گفتگوی تلیفونی بارک اوباما با حامد کرزی

گفتگوی تلیفونی بارک اوباما با حامد کرزی

رییس جمهور امریکا بارک اوباما در مورد پروسهء انتقال مسوولیت های امنیتی، تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مسایل مهم دیگر با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان تلیفونی صحبت کرده است.

در اعلامیهء نشر شده توسط قصر سفید امریکا گفته شده است:

 در این تماس تلیفونی رهبران دوکشور که جز روند عادی مشورت ها به شمار می رود، در مورد انتخابات آیندهء ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014  نیز صحبت شد.

قصر سفید می گوید، رییس جمهور بارک اوباما با ابراز ستایش از پروسهء انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان گفت، این پروسه باید در بهار سال جاری به پایان برسد.

این مساله یک مرحلهء خیلی مهم پنداشته شده است که در جریان آن مسوولیت  کامل امنیتی به نیرو های امنیتی کشورمان سپرده شده، نقش رزمی نیرو های آیساف به نقش حمایوی مبدل می شود.

به گفتهء قصر سفید امریکا، رییس جمهور کرزی واضح ساخته است که از آماده گی همه جانبه و کامل پروسهء انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 حمایت می کند.

رهبران دوکشور گفته اند، برای آیندهء افغانستان خیلی مهم است که انتخابات ریاست جمهوری بطور آزاد، عادلانه و شفاف در کشور برگزار شود و جامعه جهانی به حمایت اش از افغانستان ادامه دهد.

 رییس جمهور اوباما از گفتگو های اخیر رییس جمهور کرزی در مورد پروسهء مصالحه در افغانستان ستایش کرد که با امیرحمد بن خلیفه الثانی اخیراً در شهر دوحه مرکز قطر صورت گرفته است.

 در این صحبت تلیفونی رییس جمهور کرزی از انتقال مسوولیت زندان بگرام که به تاریخ 25 مارچ صورت گرفت، استقبال کرد.

بیشتر بخوانید  افشاگر جنایات جنگی ارتش آسترالیا در افغانستان به پنج سال زندان محکوم شد

رهبران دو کشور تعهد کردند که تیم های مشترک کاری دو کشور در این زندان به کارشان ادامه دهند، تا زندانیان خطرناک از خط اول جبهه دور نگهداشته شوند.

گرچه قصر سفید امریکا از تلفات افراد ملکی یاد نکرده است، اما در خبرنامهء ارگ ریاست جمهوری کشورمان گفته شده، رییس جمهور کرزی از تلفات افراد ملکی و بطور خاص حادثهء اخیر در ولایت کنر ابراز تاثر کرده، گفته است، اگر تلفات افراد ملکی در افغانستان ادامه یابد بر تفاهمنامهء نهایی امنیتی بین دو کشور تاثیر خواهد کرد.

در خبرنامهء ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته شده، رییس جمهور کرزی تاکید کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به هیچ نوع  مداخلهء حلقات داخلی و خارجی اجازه نخواهد داد.

همرسانی کنید!