3 حمل 1395 - همه اخبار

گفتگوی تلیفونی اشرف غنی با رئیس جمهور تاجکستان

گفتگوی تلیفونی اشرف غنی با رئیس جمهور تاجکستان

آریانا نیوز: رئیس جمهور امام علی رحمان در این گفتگو از رئیس جمهور محمد اشرف غنی دعوت کرد که از تاجکستان بازدید کند و در مراسم افتتاح پروژه کاسا – ۱۰۰۰ اشتراک نماید.

 

روسای جمهور افغانستان وتاجکستان در یک تماس تلیفونی نوروز را به همدیگر تبریک گفته در بارۀ انکشاف همکاری میان دو کشور و وضعیت منطقه گفتگو کردند.

 

این مطلب را ریاست جمهوری تاجکستان در خبرنامۀ روز گذشته خود اعلان کرد.

 

خبرنامه می افزاید که رئیس جمهور امام علی رحمان به این مناسبت از رئیس جمهور محمد اشرف غنی دعوت کرد که از تاجکستان بازدید کند و در مراسم افتتاح پروژه کاسا – ۱۰۰۰ اشتراک نماید.

 

این پروژه که قرار است برق تاجکستان و قیرغزستان را از طریق افغانستان به پاکستان برساند یک نقش مهم در منطقه خواهد داشت.

 

اعلامیه می گوید که رئیس جمهور افغانستان دعوت همتای تاجکی خود را پذیرفت.

بیشتر بخوانید  پیش‌بینی سرپرست سفارت افغانستان در قطر از آینده حکومت موقت اسراییل
همرسانی کنید!