13 جدی 1390 - همه اخبار

گزارش جلسه نوبتي شوراي وزيران

گزارش جلسه نوبتي شوراي وزيران

جلسه نوبتي شوراي وزيران روز دوشنبه تحت رياست حامد كرزي در قصر گلخانه ارگ رياست جمهوري برگزار گرديد.

بر اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران، در ابتداي جلسه رييس جمهور كرزي چگونگي نحوه تقدير كاركناني كه در تدوير جرگه عنعنوي از خود شايستگي نشان داده اند به جلسه مطرح و مورد تاييد شوراي وزيران قرار گرفت.

سپس وزير تجارت و صنايع نتايج سفر خود را كه به منظور خريداري مواد نفتي كه عازم كشور ايران گرديده بود، به جلسه چنين توضيح داد:
طبق موافقتنامه با جمهوري اسلامي ايران در مورد خريداري مقدار يك مليون تن مواد نفتي اعم از ديزل و پطرول به نرخ بين المللي با افزودي 32 دالر در في تن كرايه انتقال الي بنادر افغانستان و تيل تي يك با افزودي 150 دالر به توافق رسيده ايم ، البته خريداري اين مواد توسط سكتور دولتي و خصوصي تحت عين شرايط با فيصدي پيش پرداخت قيمت صورت ميگيرد.

شوراي وزيران توافقنامه عقد شده را در مورد خريداري يك مليون تن مواد نفتي از جمهوري اسلامي ايران تحت عين شرايط توسط سكتور دولتي و خصوصي با فيصدي پيش پرداخت قيمت مورد تاييد قرار داده خاطر نشان نمود تا قيمت اعظم اين مواد توسط تصدي مواد نفتي خريداري و وزارت ماليه وجوه لازم را بدين منظور بدسترس آن تصدي قرار دهد همچنان وزارت امور خارجه در طي مراحل اين موافقتنامه اقدام نمايد.

وزير تجارت و صنايع در رابطه به ايجاد تسهيلات پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران در مورد انتقال ترانزيتي اموال تجارتي از طريق بندر چاه بهار به جلسه معلومات ارايه نموده گفت، جانب ايران حاضر است تا در اين بندر قطعات زمين را غرض ساختمان هنگرهاي ذخاير در بدل قيمت بدسترس جمهوري اسلامي افغانستان قرار دهد.

شوراي وزيران وزارت هاي تجارت و صنايع و ماليه را موظف نمود تا در احداث هنگرهاي ذخاير توسط دولت و سكتور خصوصي با جانب جمهوري اسلامي ايران تفاهم نموده از نتيجه به جلسات بعدي شوراي وزيران گزارش دهند.

بیشتر بخوانید  قدردانی از نقش موثر واکسیناتوران زن در کمپاین واکسین ضد پولیو در افغانستان

به همين ترتيب وزارت هاي تجارت و صنايع، ماليه و زراعت، آبياري موظف گرديدند تا در اكمال ذخاير اضطراري مواد نفتي و مواد خوراكه طبق فيصله هاي قبلي شوراي وزيران اقدام و از نتيجه به جلسات بعدي آن شورا اطمينان دهند.

طبق اجنداً فيصله هاي كميته اقتصادي توسط معاون دوم رياست جمهوري به جلسه مطرح شد.

شوراي وزيران كميته اقتصادي را موظف نمود تا چگونگي سطح موجود تحقق بودجه انكشافي را مورد تحليل و ارزيابي همه جانبه قرارداده، راههاي بيرون رفت آن را مشخص و از نتيجه به جلسه بعدي شوراي وزيران گزارش دهد.

سپس وزير تجارت و صنايع فيصله كميته اقتصادي را در رابطه به فروش ماشين آلات توليدي نساجي نخي هرات به جلسه مطرح نمود.

شوراي وزيران بعداز غور همه جانبه وزارت هاي تجارت و صنايع و ماليه را موظف نمود تا يكبار ديگر چگونگي استفاده از ماشين الات نساجي نخي هرات را در ساير نساجي ها مجدداً مورد ارزيابي قرار داده از نتيجه به جلسات بعدي شوراي وزيران گزارش دهند.

به همين ترتيب شوراي وزيران فيصله كميته اقتصادي را مبني بر رفع مشكلات پارك هاي صنعتي موردتاييد و تصويب قرار داد.

درادامه جلسه سرپرست وزارت تحصيلات عالي طرزالعمل انتخاب نامزادن واجد شرايط بورسيه هاي گروهي و دولتي سال 1390 و 1391 را به جلسه مطرح نمود.

شوراي وزيران بعداز بحث همه جانبه سرپرست وزارت تحصيلات عالي و وزير معارف را موظف نمود تا با در نظرداشت اختصاص فيصدي بيشتري سهميه بورسيه ها به ولايات كمتر رشد يافته طرزالعمل متذكره را مجدداً طبق تذكر جلسه بازنگري و به جلسات بعدي شوراي وزيران ارايه نمايند.

در بخش ديگر اجندا رييس بورد اجرائيوي و تخصصي انرژي اتمي در رابطه به گزارش اجراات آن بورد و صحت و سقم شايعات دفن زباله هاي اتمي به جلسه چنين معلومات ارايه نمود:

بیشتر بخوانید  گزارش یوناما درباره آمار قربانیان حملات تروریستی داعش طی دو ماه اخیر در افغانستان

كميسيون عالي انرژي اتمي افغانستان به منظور آوردن تكنالوژي صلح آميز هستوي به كشور در سكتورهاي طبابت، زراعت، صنعت و توليد انرژي ايجاد گرديده كه تاكنون در رابطه به تشخيص و تداوي امراض سرطاني و عمليات آن بدون خون ريزي، خدمات طب هستوي، مبارزه با سؤ تغذي ازدياد حاصلات زراعتي، حفاظت محيط زيستي، جلوگيري از تشعشعات هستوي كارهاي موثري را انجام و در اين رشته به تربيه كادرهاي تخصصي وزارت هاي ذيربط در خارج از كشر اقدام لازم نموده است.

وي در رابطه به حقيقت يابي دفن احتمالي ذباله ها و انتشار تشعشعات راديو اكتيف ناشي از آن در مربوطات ولايت هلمند گفت كه بعداز غور و مداقه و كاوش هاي مختلف به همكاري ارگان هاي ذيربط بدين نتيجه رسيده اند كه هيچ اثري از ذباله هاي اتمي به چشم نخورده است.

شوراي وزيران با اظهار سپاس از اجراأت بورد اجرائيوي و تخصصي انرژي اتمي وزارت تجارت و صنايع را موظف نمود تا تعمير پهلوي سيلو مركز مربوط آن وزارت را به اختيار آن بورد قرار دهد.

سپس رييس اداره مستقل ارگان هاي محلي استملاك موازي چهل و هشت جريب زمين درجه سوم معادل 19 جريب زمين درجه اول ملكيت شوكت خان واقع ميدان شهر به قيمت مجموعي مبلغ پانزده مليون و يكصد و پنجاه هزار افغاني كه غرض احداث پروژه اصلاحات اداري بنام آسمائي مينه از آن استفاده بعمل آمده به جلسه مطرح نمود:

شوراي وزيران استملاك زمين متذكره را مورد تصويب قرارداده شهرداري ميدان شهر را موظف نمود تا قيمت استملاك زمين را به مالكين آن پرداخت نمايد.

در ادامه جلسه وزير زراعت و آبياري پيشنهاد توزيع 60 هزارتن گندم مساعدت كشور هندوستان را براي بيست ولايت كشور كه قبلاً شامل پلان نگرديده بود به جلسه مطرح نمود.

شوراي وزيران توزيع مقدار 60 هزار تن گندم مساعدت را براي بيست ولايت كشور مورد تصويب قرارداده ، وزارت ماليه را موظف نمودتا وجوه انتقال گندم متذكره را به ولايات كشور تدارك و بدسترس وزارت زراعت و آبياري قرار دهد.

بیشتر بخوانید  تاکید سازمان همکاری‌ اسلامی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

سرپرست وزارت هاي امور زنان و صحت عامه قضيه خانم سحر گل را كه در ولايت بغلان كه مورد خشونت قرار گرفته بود به جلسه مطرح نمودند.

شوراي وزيران وزارت صحت عامه را در رابطه به تداوي وي و وزارت هاي امور زنان، كار و امور اجتماعي و شهدا معلولين را در مورد نگهداري و تامين معيشت وي موظف نموده و به وزارت امور داخله وظيفه سپرد تا هر چه عاجل مسببين اين قضيه را دستگير و به پنجه قانون سپرده و از اجراأت خويش پيوسته به شوراي وزيران گزارش دهند.

شوراي وزيران به منظور تسريع روند پروژه هاي شهر غزني و آماده نمودن آن منحيث مركز ثقافت اسلامي براي سال 2013 تعديل كميسيون مركزي تحت رياست معاون اول رياست جمهوري را به كميسيون محلي ولايتي به عضويت روساي واحد هاي دومي وزارت ها در ولايت غزني متشكل از وزارت هاي امور شهرسازي، امور زنان، زراعت و آبياري ، ترانسپورت و هوانوردي، آنرژي و آب به سكرتريت رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت غزني تحت رياست والي غزني را مورد تصويب قرار داد.

وزير احيا و انكشاف دهات از نتايج سفر خود به ولايت زابل به جلسه معلومات ارايه و پيام مردم آن ولايت را مبني بر كمبود كادرهاي واحد هاي دومي وزارت ها به جلسه مطرح نمودند.

شوراي وزيران وزارت ها و ادارات دولتي را موظف نمود تا در اكمال كادرهاي واحد هاي دومي خود به منظور تحقق هر چه بيشتر پروژه هاي انكشافي در آن ولايت اقدام نمايند.

در پايان جلسه سه مورد معاهدات بين المللي توسط وزير امور خارجه به جلسه مطرح كه مورد تاييد قرار گرفت.

همرسانی کنید!