28 ثور 1391 - همه اخبار

گروه های اپوزیسیون دولت، به کنفرانس شیکاگو خوشبین نیستند

گروه های اپوزیسیون دولت، به کنفرانس شیکاگو خوشبین نیستند

 

قرار است درچند روز آینده کنفرانس شیکاگو میان اعضای ناتو، پیرامون وضعیت این سازمان در سطح جهانی و همچنین اوضاع افغانستان در آمریکا برگزار شود.

گفته میشود که این کنفرانس یکی از کنفرانس های مهم برای افغانستان، پس از سال ۲۰۱۴م خواهد بود.

قرار است از جانب دولت نیز در این کنفرانس یک هئیت با صلاحیت اشتراک ورزد و خواست های جانب افغانستان را به جامعه جهانی و سازمان ناتو مطرح نماید. گفته میشود که در ترکیب هئیت جانب افغانستان، به گروه منتقد سیاسی حکومت سهم داده نشده است، تا خواست های شانرا در این کنفرانس به جامعه جهانی و اعضای سازمان ناتو مطرح نمایند.

فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی دراین رابطه  می گوید: از ائتلاف ملی جهت شرکت در این کنفرانس از سوی دولت افغانستان دعوت نشده است. این کنفرانس یک کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای افغانستان خواهدبود؛ زیرا کشورهای بزرگ که در سرنوشت افغانستان نقش و رول اساسی دارند، قرار است دراین کنفرانس شرکت نمایند و راه افغانستان را ازسال ۲۰۱۴م تا ۲۰۲۴م مشخص سازند. اگر نظریات گروه های اپوزیسیون حکومت افغانستان، در چنین کنفرانس مهم و حیاتی مدنظر گرفته می شد و برای آنها جهت اشتراک سهم داده می شد این کنفرانس می توانست نتایج و پیامدهای مثبت را درآینده افغانستان به بار می آورد.

به گفته آقای سانچارکی؛ دولت باید در این کنفرانس که نقطه عطف در وضعیت کنونی کشور بحساب می رود، با طرح های ملی و همه جانبه اشتراک ورزد، طرح هایی که خواست های ملی مردم افغانستان را در قبال داشته باشد، نه خواست چند نفر محدود در کاخ ریاست جمهوری را!

بیشتر بخوانید  پیام رهبر طالبان در محکومیت جنایات حکومت نامشروع اسراییل

او تاکید میکند که دولت افغانستان باید با درنظرداشت اولویت ها و نیازهای مهم خود، جامعه جهانی را متقاعد سازد که به آنها توجه لازم نماید تا باشد افغانستان از وضعیت کنونی رهایی پیدا کند و ثبات آینده کشور نیز تضمین گردد.

سخنگوی ائتلاف ملی می افزاید: امنیت پروسه انتخابات یکی از مسایل اساسی می باشد و دولت افغانستان باید این مسئله را در کنفرانس شیکاگو با اعضای سازمان ناتو مطرح نماید و یک تضمین برای امنیت انتخابات سال ۲۰۱۴م از سازمان ناتو اخذ نماید زیرا باخروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴م  و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این سال، شاید یک پراکندگی رخ دهد که جامعه جهانی و دولت افغانستان از این پراکندگی جلوگیری نماید.

او می افزاید: دولت افغانستان برای اینکه یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان، در کنفرانس شیکاگو ارایه کند، باید طرح ها و خواست های خود را از جامعه جهانی؛ با اپوزیسیون سیاسی، احزاب سیاسی، پارلمان و دیگرنهادهای دموکراتیک، درمیان می گذاشت، تا از قوت عالی برخوردار می شد.

سانچارکی دولت را متهم می کند که طرح های خود را از کنفرانس شیکاگو، نه تنها با اپوزیسیون مطرح نکرده است، بلکه با پارلمان کشور هم به مشوره نگذاشته است که این مسئله می تواند نواقص جدی را در دستاوردهای کنفرانس شیکاگو به بار بیاورد.

سخنگوی ائتلاف ملی تاکید میکند که امنیت افغانستان تنها با کنفرانس های بین المللی هم نمی شود به ارمغان بیاید؛ بلکه زمانی امنیت و ثبات دوامدار در کشور حکمفرما میشود که وحدت ملی و مشارکت عدالت گونه در همه ساختارهای افغانستان بوجود بیاید و بدون شک که نقش جامعه جهانی کم اهمیت نخواهد بود.

بیشتر بخوانید  طالبان در هرات: سکوت در برابر نقض حریم هوایی

در همین حال، حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت میگوید که از حزب آنها نیز در کنفرانس شیکاگو دعوت بعمل نیامده است، و باید دولت افغانستان بخاطر نهادینه شدن دموکراسی، تقویت احزاب سیاسی و مشروعیت بخشیدن بیشتر به چنین کنفرانس ها، از گروه های اپوزیسیون برای اشتراک در این کنفرانس دعوت بعمل می آورد که متاسفانه چنین نکردند، ولی حزب حق و عدالت از نزدیک جریان این کنفرانس را دنبال خواهد کرد و دیدگاههایش را در آن زمینه ابراز خواهد کرد.

فاروقی دولت افغانستان را متهم میکند که در چنین بحث های ملی نیروهای اپوزیسیون را چه در گذشته و چه حالا نقش نمی دهد و همیشه خواست های خود را یکجانبه مطرح می کند که میتواند تبعات منفی برای آینده افغانستان داشته باشد.

سخنگوی حزب عدالت تاکید میکند که دولت افغانستان باید در کنفرانس شیکاگو خواست های همه جانبه ای را که تجلی کننده نظریات و ایده های عام مردم افغانستان باشد، مطرح نماید؛ زیرا مردم افغانستان در حال حاضر نیاز جدی به طرح های ملی دارد و از این مجرا میتواند به ثبات و امنیت برسند.

به گفته آقای فاروقی حالا دولت افغانستان به عنوان یک اداره انتخابی باید در چنین کنفرانس های مهم، پاسدار منافع ملی کشور باشد و طرح های ملی را از جانب افغانستان ارائه بدارد و اگر در این طرح ها نظریات گروه های اپوزیسیون سیاسی هم در نظر گرفته می شد می توانست از قوت سیاسی بیشتری برخوردار گردد.

علی امیری سخنگوی جبهه ملی نیز به خبرگزاری جمهور می گوید:”دولت افغانستان مانند گذشته که به دیدگاههای اپوزیسیون سیاسی نقش و ارزشی قایل نمی شد، حالا در کنفرانس شیکاگو نیز چنین کرد و به گروه های اپوزیسیون که از بخش بزرگ مردم افغانستان نمایندگی میکنند نیز ارزش قایل نشده است.”

بیشتر بخوانید  گزارش یک مقام حکومت درباره شمار زندانیان خارجی در بند طالبان

او می افزاید: جامعه جهانی نیز در این عرصه دچار اشتباهاتی شده است و یکسره به خواستها و دیدگاه های حکومت افغانستان توجه میکند و اگر این روش ادامه پیداکند و مشکلات افغانستان از نگاه اپوزیسیون سیاسی دولت مدنظر گرفته نشود، جامعه جهانی در آینده مرتکب اشتباهات فراوان خواهد شد، اشتباهاتی که جبران آن نیز امکان پذیر نخواهد بود.

او علاوه میکند: جبهه ملی امیدوار است که از کنفرانس شیکاگو نتایج مثبت برای افغانستان بیرون آید، ولی بادرنظرداشت اینکه جامعه جهانی مشکلات افغانستان را از زبان یک حکومت غرق در فساد می شنود و دیدگاه های اپوزیسیون دولت را مدنظر نمی گیرد، امید چندانی به نتایج مثبت از آن متصور نیست.

همرسانی کنید!