12 حمل 1394 - همه اخبار

گروهء دولت اسلامی به هدف خود نخواهد رسید

گروهء دولت اسلامی به هدف خود نخواهد رسید

در حالی که نگرانی ها از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در برخی نقاط افغانستان رو به افزایش است، وزارت داخله کشور اطمینان میدهد که جلو فعالیت این گروه گرفته خواهد شد.

 

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت نیروهای امنیتی افغان آماده اند تا گروه دولت اسلامی را قبل از رسیدن به اهداف شان در افغانستان از میان بردارند:

 

” شکی وجود ندارد که آنها در کشتن مردم دست دارند به هر نام و در هر کجایی که باشند از بین برده خواهند شد و این وعده نیروهای امنیتی افغان به مردم است که از تمام تلاش کار گرفته خواهد شد تا این گروه در هر جا که باشد سرکوب شود. ”

 

این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که یک گروه از ازبک ها در شمال افغانستان که ادعا می کند مربوط به جنبش اسلامی ازبکستان است، پیوستن اش را از گروه دولت اسلامی اعلام کرد.

 

در یک نوار ویدیویی پخش شده، یک عضو این گروه گفته است که جنبش اسلامی ازبکستان رهبر طالبان را که از سیزده سال بدینسو دیده نشده مطابق شریعت اسلامنمی تواند به حیث رهبر بپذیرد.

 

این اظهارات نشان میدهد که ممکن این گروه قبل از این تحت رهبری گروه طالبان فعالیت داشته است.

 

یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان که نخواست نامی از وی برده شود گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده و اضافه کرد که تحریک اسلامی ازبکستان از جمله شبکه های تروریستی است که قبلاً در شمال این کشور فعالیت داشته است.

بیشتر بخوانید  عبدالمتین قانع: امنیت افغانستان بی نظیر است!

 

در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از فعالیت های گروه دولت اسلامی در کشور نگران اند.

 

نادر خان کتوازی یک عضو این جرگه گفت که گروه دولت اسلامی برعلاوه فعالیت در حوزه شمال افغانستان در برخی از مناطق دیگر نیز فعالیت دارد:

 

” حالا مهمتر از همه این است که نیروهای امنیتی افغانستان با تمام توانایی شان به عوض توجه به شکست طالبان داخلی ،روی سرکوب گروه های خارجی که بنام داعش باعث آزار و اذیت افغان ها می شوند تمرکز کند و در این رابطه اقدام جدی نماید. ”

 

قبل از این مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان هم از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی در کشور نگرانی نشان داده اند.

 

در این میان آگاهان نظامی به حکومت کشور سفارش می کنند که قبل از آغاز فصل جنگ و گرم شدن هوا برای جلوگیری از فعالیت چنین گروه ها در افغانستان، گام های جدی بردارد.

همرسانی کنید!