2 جوزا 1394 - همه اخبار

کوتاهی رهبران حکومت در نهایی ساختن کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی

کوتاهی رهبران حکومت در نهایی ساختن کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی

معاون اول ریاست اجراییه میگوید: “اگر ظرف یک ساعت هم هر دو داکتر صاحب بخواهند و بنشینند این مشکل را حل کرده می توانند، حتا در وقت نان خوردن و چای خوردن می توانند به این مشکل رسیده گی کنند.”

انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجراییه میگوید اگر رهبران حکومت وحدت ملی بخواهند حتا در یک ساعت هم می توانند کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی را نهایی سازند.

 

وی افزوده است که به میان آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کار بسیار پیچیده یی نیست. این مقام حکومت وحدت ملی میگوید که از نبود اراده نیرومند رهبران حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نگران است.

 

وی گفته است: “برای اصلاح نظام انتخاباتی نگران هستم که عدم تصمیم وجود نداشته باشد.”

 

تنها دریچۀ که حکومت وحدت ملی برای اصلاح نظام انتخاباتی از آن به آینده ها می نگرد، کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی گفته می شود – کمیسیونی که ترکیب اعضای آن با مخالفت های رهبران حکومت وحدت ملی رو به رو شد و یک بار دیگر روند اصلاح نظام انتخاباتی گواه افت هایی شد.

 

معاون اول ریاست اجراییه میگوید: “اگر ظرف یک ساعت هم هر دو داکتر صاحب بخواهند و بنشینند این مشکل را حل کرده می توانند، حتا در وقت نان خوردن و چای خوردن می توانند به این مشکل رسیده گی کنند.”

 

دیدگاه ها در مجلس نمایندهگان هم این هستند که بدون اصلاح نظام انتخاباتی اعضای مجلس باید به کار شان ادامه بدهند و نباید تجربه انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات پارلمانی هم تکرار کرد.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی های شدید و سیلاب در 8 ولایت کشور

 

منور شاه بهادری، مجلس نمایندهگان میگوید: “خوب است که اگر کار پارلمان ادامه پیدا کند، چون هنوز اصلاحاتی در نظام انتخاباتی به میان نیامده است و کمیسیون هم پولی برای برگزاری این انتخابات ندارد.”

 

پارلمان یک بخش بسیار مهم از دولت پنداشته می شود – جاییکه بزرگترین تصمیم ها در آن جا گرفته می شود، اما پس از پنجم سرطان این اطاق قانون گذاران مشروعیت قانونی اش را از دست می دهد و تنها رهبران حکومت وحدت ملی می توانند تا به این یکی از بزرگترین چالش انتخاباتی راه گریزی را جستجو کنند.

همرسانی کنید!