8 دلو 1391 - همه اخبار

کمک 20 ملیون دالری جاپان به کشورمان

کمک 20 ملیون دالری جاپان به کشورمان

کمک 20 ملیون دالری جاپان به کشورمان

 

با کمک جدید جاپان، کار پروژه ها در بخش های اقتصادی، انرژی و ترانسپورت در قریه جات افغانستان آغاز خواهند شد.
جاپان با یک برنامه وزارت انکشاف دهات افغانستان بیست ملیون دالر کمک کرده است.

این قرارداد امروز میان وزیر انکشاف دهات افغانستان، سفیر جاپان و رییس برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد در کابل به امضا رسید.

ویس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در مورد چنین گفت:

« امروز خوشبختانه با امضای این قرارداد کمک های کشور جاپان به این برنامه به 86 ملیون دالر امریکایی می رسد و باید بگویم که کشور جاپان در طی ده سال گذشته برنامهء همبستگی ملی، برنامهء انکشاف منطقوی، برنامهء سرکسازی دهات و چند برنامهء کوچک دیگر ما را تمویل کرده است.»

با کمک جدید جاپان، کار پروژه ها در بخش های اقتصادی، انرژی و ترانسپورت در قریه جات افغانستان آغاز خواهند شد.

بیشتر بخوانید  تلاش برنامه غذایی جهان برای افزایش کمک های مالی به سیلاب‌زدگان در افغانستان
همرسانی کنید!