15 دلو 1394 - همه اخبار

کمک ۱۴۰ میلیون دالری قطر با افغانستان

کمک ۱۴۰ میلیون دالری قطر با افغانستان

آریانا نیوز: تفاهمنامه این کمک ها میان سید سعادت نادری وزیر شهر سازی و شیخ علی عبدالله ابن سانع رئیس یک موسسه خیریه قطر دیروز در کابل به امضا رسید.
وزارت شهر سازی افغانستان می گوید که قطر ۱۴۰ میلیون دالر را جهت ساخت سرپنا به ورثه شهدا و احداث پروژه های ساختمانی کمک می کند.

تفاهمنامه این کمک ها میان سید سعادت نادری وزیر شهر سازی و شیخ علی عبدالله ابن سانع رئیس یک موسسه خیریه قطر دیروز در کابل به امضا رسید.

آقای نادری می گوید که از این مبلغ ۴۰ میلیون دالر برای ساخت سرپناه به ورثه شهدا و ۱۰۰ میلیون آن به گونه مشارکتی برای احداث پروژه های ساختمانی به مصرف خواهد رسید.

بر اساس معلومات وزارت شهرسازی موسسه خیریه غرافه قطر پیش از این نیز در زمینه اعمار مساجد، شفاخانه ها و مدارس دینی در ولایات غربی کشور کمک کرده است.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در 10 ولایت کشور
همرسانی کنید!