18 حمل 1394 - همه اخبار

کمک مالی حکومت برای بیجا شده های هلمند

کمک مالی حکومت برای بیجا شده های هلمند

حکومت افغانستان برای افراد بیجا شده در ولایت هلمند 10 میلیون افغانی کمک می کند.

 

بر اساس خبرنامهء ریاست اجرائیه حکومت افغانستان تصمیم کمک پولی برای این بیجا شده ها، در نشست دیروز کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی اتخاذ شد.

 

در این نشست به ریاست عبدالله عبدالله همچنان فیصله شد که دوصد تن گندم به خانواده های بیجا شده در هلمند فرستاده شود.

 

در خبرنامه گفته نشده که چی تعداد خانواده بیجا شدهء داخلی در هلمند وجود دارد.

بیشتر بخوانید  جزییات دیدار سرپرست وزارت خارجه با هیئت سازمان ملل در کابل
همرسانی کنید!